• Valius Bagdonas
     Valius
                    1967-07-28
                          Farmacininkas
                       Už veteranus
   2013 metais

  Vienas iš Krušos desanto atstovų, puikiai įsiliejęs į mūsų veteranų kolektyvą.